Klubnyheder
W1siziisijiwmtkvmtivmtmvnhpomhrhymtjbf9ta19ybwjpbgxlzgvfmjaxov8xml8xm19rbc5fmteumjkumdgucg5nil1d?sha=fd32eb14f04dd31d

NYE RETNINGSLINJER FOR INDENDØRS HÅNDBOLD

20. april 2021, 21.48

Fra i morgen kan børn og unge til og med 17 år og voksne på 70 år og over endelig rykke ind og spille håndbold i de danske haller igen. Håndbolden vil dog fortsat være underlagt en række restriktioner. Bliv klogere på, hvilke retningslinjer I skal følge her.


Hvem skal vise coronapas? Må flere hold træne ad gangen? Og må man klæde om i hallen? Spørgsmålene er mange, og nu er der endelig ved at være svar på dem alle, så vi kan komme i gang med at spille håndbold indendørs. Dansk Håndbold Forbund har været igennem retningslinjerne fra Kulturministeriet, og her kan du læse, hvordan retningslinjerne passer ind i en håndboldkontekst.


Det er vigtigt at understrege, at de opdaterede retningslinjer for håndbolden forudsætter, at man ud over de særlige retningslinjer for håndbolden også følger de generelle anvisninger fra sundhedsmyndighederne og politiet. De væsentligste er, at man overholder det gældende forsamlingstal for idrætsaktiviteter indendørs, og at man skal blive hjemme, hvis man er i risikogruppen eller har symptomer, der giver mistanke om, at man er smittet med Covid-19.


Retningslinjerne forudsætter også, at man har stor opmærksomhed på sundhedsmyndighedernes anbefalinger – særligt hygiejne og kontaktsmitte. Det er fortsat et fælles ansvar at sikre, at spredningen af coronasmitte kan holdes under kontrol, så samfundet kan opretholde en tilstand, der minder mere og mere om det, vi kender fra før smittespredningen.


Uddrag af retningslinjer fra Kulturministeriet:


 • Børn og unge til og med 17 år må mødes op til 25 inklusive trænere og andre frivillige eller hjælpere på eller over 18 år.
 • Personer over 70 år må mødes op til 10 personer inklusive trænere og andre frivillige eller hjælpere. Denne gruppe skal kunne vise et coronapas for at få adgang til lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter.
 • Trænere og andre voksne omkring børnehold skal ikke kunne vise coronapas.
 • Der må gerne organiseres flere gruppetræninger på samme facilitet, hvis blot grupperne er tydeligt adskilt med minimum to meter imellem, og deltagerne eller trænere ikke krydser mellem grupperne. Adskillelsen kan være med kegler, snor, streger eller anden markering.
 • Hvis der organiseres flere gruppetræninger på samme facilitet, skal man huske at sikre, at forsamlingstallet ikke overstiger den kapacitet, som faciliteten kan rumme. Hver deltager skal have minimum 4m2 plads til rådighed. Det betyder, at der skal være minimum 200 m2 plus plads til adskillelse af grupperne til rådighed, hvis to grupper skal træne samme sted.
 • Det er muligt at arrangere et stævne tidsforskudt med flere end 25 deltagere (til og med 17 år) indendørs, med flere end 50 deltager udendørs og med mere end 10 deltagere (70 år og derover) indendørs, så længe der på intet tidspunkt er flere end 25/50/10 personer til stede på samme sted – i samme aktivitet – samtidig. Fx kan stævner afvikles, så der om formiddagen deltager op til 25/50/10 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 25/50/10 personer deltager i stævnet om eftermiddagen. Deltagerne må gerne være gengangere. Det er dog ikke muligt at afvikle almindelige turneringskampe, da det fordrer et forsamlingstal på 50. Samtidig anbefaler Dansk Håndbold Forbund, at alle af hensyn til skadesforebyggelse træner efter anvisningerne om den gode opstart, før de går i gang med kampaktiviteter.
 • Omklædningsfaciliteter må igen holde åbent, men de må kun benyttes af de grupper, der må træne indendørs idræt, dvs. børn og unge under 18 år for voksne over 70 år. Det skal desuden sikres, at der er 4 kvm pr. person, at der holdes mindst en meters afstand, at sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring overholdes, og at kødannelse undgås.
 • Det er foreningens eller facilitetsejerens ansvar at tjekke coronapas. I praksis betyder det, at træneren eller halinspektøren skal sikre, at alle omkring aktiviteter for de 70+-årige udøvere har et gyldigt coronapas.
 • Et coronapas er digitalt og findes på sundhedsplatformen MinSundhed. Du kan få et coronapas, hvis du kan sætte kryds ud for en af følgende bullets:
  • Tidligere påvist smitte med COVID19 (fra 14 til 180 dage)
  • Negativ PCR-eller lyntest (svaret må max være 72 timer gammelt)
  • Færdigvaccination mod COVID19

 

Her kan du læse de samlede retningslinjer fra Kulturministeriet.


Fokus på den gode, fysiske opstart

Et meget vigtigt perspektiv i opstarten af håndbolden er hensynet til spillernes fysiske tilstand. Efter flere måneder uden indendørs håndboldtræning opfordrer vi til, at man ikke farer for hårdt frem, men fokuserer på en kontinuerlig opbygning af træningsmængden.


Dansk Håndbold Forbund har i samarbejde med Merete Møller og Lotte Nygaard Andersen fra SDU, Jesper Bencke fra Hvidovre Hospital og Line Hovgaard-Hansen fra Team Danmark udviklet forskellige redskaber og øvelser, du kan bruge til din opstartstræning – både som træner og spiller. Du finder dem her.


Ønsker man at fortsætte med udendørstræning, skal det foregå under de retningslinjer, som DGI og Dansk Håndbold Forbund har udsendt. Også her gælder det, at træningen skal foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inklusive trænere og lignende). Forsamlingstætheden må ikke komme under 4 m2 per person. Det gælder uanset, om man er 10, 20 eller 50 personer samlet. Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes tydelig markering, som klart afgrænser zonen.


Du finder spørgsmål/svar, alle anbefalinger, retningslinjer og inspirationsøvelser her.


Mere information
Katrine Munch Bechgaard, kommunikationschef i Dansk Håndbold Forbund, tlf. 6137 9896, kmb@dhf.dk


Dansk Håndbold Forbunds coronahotline, tlf. 3155 5500, covid19@dhf.dk