Økonomisk trængt

Hvad er et fritidspas?

Et fritidspas er et gavekort fra Aarhus kommune på 1.000 til at betale kontingent i en forening, hvor dit barn gerne vil være medlem. Med et fritidspas kan børn og unge fra økonomiske trængte familier få lige mulighed for at deltage aktivt i foreningslivet. Husk at bruge fritidspasset ved tilmelding til svømning, fodbold, tegning, sang og musik, spejder, karate, eller noget helt andet. Tilbuddet gælder dog ikke private fritidsudbydere som Fitness.dk og visse danse- og rideskoler. Hvis du har modtaget fritidspas til ét eller flere af dine børn, men har andre børn i alderen 3-17 år, så kontakt Sport & Fritid for at få udstedt nye fritidspas. Har du spørgsmål til fritidspasset kan du skrive til Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk eller kontakte dem på telefon 89 40 48 26.

Hvem kan få et fritidspas?

For at få et fritidspas må husstandens samlede indtægter ikke overstige 192.714 kr. om året. Det svarer til 90% økonomisk friplads i et pasnings- eller fritidstilbud. Som tommelfingerregel er fritidspasordningen primært til enlige forsørgere. De præcise rammer for tildeling af fritidspas kan ses på: https://aarhus.dk/borger/kultur-natur-og-idraet/foreninger-og-fritidsliv/fritidspas/

Hvordan får man et fritidspas?

 • Ring til Sport & Fritid på tlf. 89 40 48 26 og opgiv eget eller barnets CPR-nummer eller…
 • Skriv til Malene Bønlykke Riis i Sport & Fritid på fritidspas@mkb.aarhus.dk og oplys eget eller barnets CPR-nummer eller…
 • Besøg Sport & Fritid i N. J. Fjords Gade 2, 8000 Aarhus C, og oplys eget eller barnets CPR-nummer
 • Hvis Sport & Fritid vurderer, at barnet kan få et fritidspas, får man det tilsendt med posten. Hvis man besøger Sport & Fritid, kan man få det i hånden med det samme.

OBS: Hvis man har modtaget et fritidspas til ét af sine børn, kan man også få det til sine andre børn i alderen 3 til 17 år. I så fald kontaktes Sport & Fritid som beskrevet ovenfor.

Hvordan bruger jeg mit fritidspas i AGF Håndbold?

 • Du kontakter formand Jakob Haldrup (formand@agfhaandbold.dk) og aftaler, hvor fritidspasset skal sendes til eller afleveres.
  HUSK at vedlægge: hvilket hold tilmeldingen drejer sig om, E-mail, telefonnummer og bankkontooplysninger.
  Hvis disse ikke bliver vedlagt, kan vi ikke behandle fritidspasset.
 • Husk at få fritidspasset tilbage igen. Hvis der er penge tilbage, kan dit barn bruge resten til en anden aktivitet.

AGF Care

Hvad er AGF Care?

AGF Care er muligheden for økonomisk støtte til at alle vores ungdomsspiller skal kunne deltage i AGF håndbold på lige fod med dine holdkammerater.

Sammen med AGF har nogle af vores fantastiske sponsorer har valgt at indgå i AGF Care, fordi vi syntes at alle skal have mulighed for at føle glæden ved at gå til håndbold i Danmarks måske bedste klub når det gælder sammenhold.

Vi sørger naturligvis for at din AGF Care ansøgning bliver behandlet med største diskretion, dine holdkammerater vil derfor ikke vide at du modtager hjælp fra AGF Care.

Du kan søge hjælp til disse ting:

 • Spillerdragt
 • Bold
 • Økonomi til at deltage i et stævne

Kan du søge tilskud fra AGF Care puljen?

For at søge skal du have modtaget et fripas fra Aarhus kommune

Alle der modtager et fripas kan søge om at få en del af AGF Care puljen, vi giver tilskud efter ”først til mølle” princippet, hvis der er flere der søger samtidig vil puljen blive fordelt over alle ansøgere – derfor kan du risikere at få hjælp fra AGF Care, men ikke det fulde beløb, men du kan også være heldig at du sammen med dit fripas, kan spille en hel sæson gratis.

Kontakt vores kasser på:

Kasserer@agfhaandbold.dk

For at søge om AGF Care, vi skal bruge følgende oplysninger:

Spillerens fulde navn
Spillerens hold
Info om hvad der søges hjælp til
Kontaktoplysninger på en forældre

Vores sponsorudvalg arbejder konstant på at finde nye sponsorer, både til selve klubben, men også til AGF Care.

Vores sponsorer er alle med til at holde AGF Håndbold kørende, AGF håndbold er en af Danmarks største håndboldklubber og vi tæller mere end 450 spillere i hele klubben.

Vil du høre mere om at være sponsor i AGF Håndbold?

Kontakt:

sponsor@agfhaandbold.dk

Sponsor